Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI konferencji poświęconej robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.

W jej trakcie odbędzie się specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę - Statuetka Robina, i nagrodę publiczności "Strzała Robina". Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2018 zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart.

Konferencja Roboty Medyczne 2018 odbędzie się 7-8 grudnia 2018. Pierwszego dnia odbędzie się otwarta dla wszystkich naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkanie Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych ? Akademia ISMR, spotkanie to ma charakter zamknięty, wejście tylko dla członków Stowarzyszenia, aktywnych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2018 (zgłaszających prace) oraz gości zaproszonych przez Stowarzyszenie. Na spotkaniu tym zamierzamy zgromadzić fachowców wielu dziedzin nauki - od psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego i innych sztuk pięknych do przedstawicieli użytkowników - medycyny i generalnie usług medycznych. Chcemy się uczyć jak projektować roboty medyczny by spełniły oczekiwania społeczne, by były użyteczne i piękne.

W celu dokładniejszego zapoznania się z tematem i możliwościami udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy na stronę główną Międzynarodowej Konferencji Robotów Medycznych - conference.medicalrobots.pl.

 


POLECAMY