Materiały konferencyjne zostały zawarte pierwszym numerze Medical Robotics Reports (wydanym w wersji elektronicznej na kilku stronach internetowych oraz w 500 egzemplarzach papierowych. Publikacja finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (Umowa nr 590/P-DUN/2012)).

Medical Robotics Reports (aby pobrać wersję PDF kliknij na zdjęcie)


 

POLECAMY