Konferencja Roboty Medyczne 2019

XVII Medical Robots Conference (SCIENCE) +
Digital Innovation Hub Robotics in Healthcare HERO +
MR FORUM with panels RESARCH, MARKET, USERS, BUSINESS
05.07. 2019 – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu


Serdecznie zapraszamy na XVII konferencję Roboty Medyczne. Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robots odbędzie się tym razem w lipcu, ale jak zwykle, w Zabrzu, w gościnnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. To będzie pewnie najważniejszy dzień dla robotyki medycznej w Polsce w tym roku. Zapraszamy do Zabrza wszystkich naukowców i użytkowników, wynalazców i producentów, potencjalnych użytkowników i fanów tej niezwykle rozwijającej się dziedziny. Dla naszych szanownych gości i uczestników organizujemy w tym dniu również pierwszy w Polsce panel informacyjny dotyczący projektu europejskiego, którego celem jest wspieranie przedsiębiorstw związanych z robotyką medyczną oraz Forum Robotyki Medycznej – platformę dyskusyjną wszystkich zaangażowanych w rozwój i wdrożenia robotów w usługach zdrowia.

Ramowy plan spotkań obejmuje:

1. XVII Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robots 2019 z sesjami: roboty rehabilitacyjne, usługowe/socjalne, chirurgiczne …

2. INFO DAY HERO Digital Innovation Hub Robotics in Healthcare -, w którego czasie przedstawimy wszystkie plany związane z projektem europejskim.

3. Lunch i pokazy robotów

4. Sesja Paneli Dyskusyjnych Forum Robotyki Medycznej (MEDICAL ROBOTICS FORUM)

a) panel wynalazców/badaczy robotów medycznych (Research)

b) panel przedsiębiorców/producentów robotów medycznych (Market)

c) panel użytkowników robotów medycznych (Users)

d) panel menedżerów wdrażających roboty (Business)

e) sesja konfrontacji (Confrontation)

5. Oferta Klastrów Biomedycznych: Klaster Life Science Kraków, Klaster Med Silesia Gliwice.

W celu dokładniejszego zapoznania się z tematem i możliwościami udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy na stronę główną Konferencji Robotów Medycznych - conference.medicalrobots.pl.

 


POLECAMY