Deklaracja

Deklaracja

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej i wspieraniem jego działalności statutowej serdecznie zapraszamy do złożenia osobiście lub przesłania drogą pocztową podpisanej deklaracji członkowskiej.  Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią Statutu.

Zarząd

Deklaracja w formacie PDF

 


POLECAMY